timonenonen Kantasuomalaisten puolella liki joka asiassa

Onko tarkoitus jouduttaa Suomen valtiokonkurssia?

Monikulttuurisuusasiantuntija, Maahanmuuttokoordinaattori,Tulkkipalvelukoordinaattori, Asioimistulkki, Kulttuuriluotsi, Vertaisosaaja, Maahanmuuttajien erityisryhmän linjavastaava, Päivähoidon maahanmuuttajakoordinaattori, Sopeuttamistyöntekijä, Kotoutussihteeri, Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen suunnittelija, Monikulttuurisenopetuksen suunnittelija, Suomen askeleet-linjan opettaja, Lyhytkurssivastaava, Aikuisperuskoulun linjavastaava, Alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodin vastaava ohjaaja, Monikulttuurisuusaktivisti, Aktivistimaahanmuuttajakouluttaja, Monikulttuurisuuskoulutusmateriaalivastaava, Maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja, Sosiokulttuurinen tasapainottaja, Pakolaisneuvonantaja, Vähemmistöoikeuksien valvoja, Avustusanomusten esitäyttäjä, Maahanmuuttajien asunto-oloja pohtiva virkamies, Maahanmuuttajapalveluiden päällikkö, Maahanmuuttoneuvoston puheenjohtaja, Monikulttuurikonsultti, Romanityöryhmä, Kerjäläistyöryhmä, Maahanmuuttajien rekrytoinnin helpottamista pohtiva työryhmä, Maahanmuuttoyksikön terveydenhuollon konsultti, Maahanmuuttoyksikön psykologi, Maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttoyksikön sosiaaliohjaaja, Maahanmuuttoyksikön etuuskäsittelijä, Maahanmuuttajalasten varhaiskasvattaja, Sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylitarkastaja, Siirtolaisinstituutin johtaja, Vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja, Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja, Naapuruus-sovittelija, Kotouttamisohjaaja, Avustamistulkki, Aputulkki,Romaniasioidenhoitaja, Kunniaan liittyvien konfliktien asiantuntija, Maahanmuuttoasioiden johtaja, Sisäasianministeriön maahanmuutto-osaston oikeusyksikön yhdenvertaisuus-vastuualueen johtaja, Maahanmuuttaja- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta, Maahanmuuttotyön päällikkö, Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden yhteistyöryhmä, Maahanmuuttopolitiikkastrategi, Kehitysmaatutkimuksen professori, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen asiantuntija, Monialaisen romanityöryhmän puheenjohtaja, Monikulttuurisen maahanmuuttajatyön päällikkö, Maahanmuuttajien henkisestä sopeutumisesta vastaava asiantuntija, Sopeutumiskonsultti, Maahanmuuttajajärjestöjen toimintaedellytyksiä voimaannuttavan projektin johtaja, Maahanmuuttajajärjestöjen mielenterveysosaamista pohtiva projektisuunnittelija, Maahanmuuttajien työllistämisyhdistyksen asianajaja, Maahanmuuttajien neuvontapisteen ohjaaja, Pakolaisavun vertaisryhmätoiminnan koordinaattori, Monikulttuurisen tietopalvelukeskuksen asiantuntija, Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittämisestä vastaava virkamies, Väkivaltarikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajanuorten valvoja, Maahanmuuttovastaava, Ikääntyneiden somalinaisten kotoutustyöntekijä, Monikulttuurisuuden johtava asiantuntija, Pakolaiskoordinaattori, Pakolaisvähemmistö vastaava, Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Romanien päiväkeskuksen työntekijä, Romaniyhdyshenkilö, Vähemmistövaltuutetun ylitarkastaja, Romanipoliittisen työryhmän puheenjohtaja, Maahanmuuton erikoistutkija, Ihmisoikeustyönjohtaja, Sisäministeriön maahanmuuttojohtaja, Monikulttuurisuustaitojen kehittäjä, Monikulttuurisuuskampanja suunnittelija, Ulkomaalaisasioiden valmistelija, Romanien päiväkeskuskuksen johtaja, Monikulttuurisuustyön suunnittelija, Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittäminen projektin johtokunta, Monikulttuuripedagogi, Pakolaisoikeutta tutkiva oikeustieteilijä, Ulkomaalaisoikeuden asiantuntija, Maahanmuuttopolitiikan tutkija,Maahanmuuttoviraston tutkija, Turvapaikkalautakunnan sihteeri Sisäministeriön somaliyhteisön kotoutumista edistävä asiantuntijaryhmä, Kansainvälisen siirtolaisjärjestön projektikoordinaattori, Syrjintälautakunnan johtaja, Sisäministeriön maahanmuutto-osaston päällikkö, Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä, Sisäasiainministeriön kotouttamisyksikön johtaja, Pakolaisneuvonnan tiedottaja, Maahanmuuttajien asumisneuvoja, Maahanmuuttajien henkilökohtainen palveluohjaaja, Monikulttuuristen naisjärjestöjen kattojärjestön johtaja, Maahanmuuttajien tukijärjestön johtaja, Ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen -työryhmä, Kehitysyhteistyön palvelukeskuskuksen hankeneuvoja ja taloussuunnittelija, Kehitysyhteistyön palvelukeskuskuksen kehityspoliittinen asiantuntija, Monikulttuurinen osaaja, Suomen somalia-verkoston toiminnanjohtaja, Maahanmuuttajapoikatyön johtaja, Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston johtaja,Maahanmuuttajataustainen kokemusasiantuntija, Maahanmuuttajanaisten kulttuuriohjelman johtaja, Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Työelämävalmiuksien kartoittaja maahanmuuttajille, Syrjintää epäilevien neuvontapisteen johtaja, Syrjinnänvastaisesta toiminnasta vastaava viranomainen, Syrjintäilmiöiden analysoija, Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäjä, Pakolais- ja maahanmuuttotyön päällikkö, Maahanmuuttopolitiikan asiantuntija, Konsultoiva uskonnon ja somalin kielen opettaja Somaliperheiden ja koulun välisen yhteistyön tutkija, Monikulttuurisen asumisen aluevastaava, Monikulttuurisen kasvatustyön, kotoutumisen ja opetuksen kehittäminen –hankkeen johtaja, Romanilasten oppivelvollisuutta selvittävä työryhmä, Kiertävä maahanmuuttajaneuvojan, Maahanmuuttajat-konsulttiryhmä, Maahanmuuttajatyön koordinaattori, Maahanmuuttajien yritysneuvoja, Maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa työskentelevien asiantuntijoiden ryhmä, Maahanmuuttaja-aikuisten oppimisen ohjauksen suunnittelijaopettaja, Maahanmuuttajaopettaja, Maahanmuuttajaopetuksen erityisosaamis- ja ohjausryhmä, Maahanmuuttajatyttötyön ohjaaja, Maahanmuuttajien toiminnallisen opetuksen ja ohjauksen projektikoordinaattori, Maahanmuuttajien järjestökonsultti, Maahanmuuttajien psykiatrian poliklinikan sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttajuuden psykologisen prosessin tutkija, Romanit työelämään -hankkeen johtaja, Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön tulosalueen johtaja, Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston kotouttamisyksikön projektikoordinaattori, Maahanmuuttajataustainen kulttuurimentori, Pakolaistyön ohjaaja, Kulttuuritulkki, Maahanmuuttajakouluttajien resurssirenkaan puheenjohtaja, Kieliavustaja, Maahanmuuttajien asunto-oloja pohtivan toimenpideohjelman johtaja, Maahanmuuttajien vastaanottohenkilö, Syrjinnän ehkäisyyn keskittyvän ryhmän johtaja, Maahanmuuttajien preppausluokan opettaja, Asioimistulkkikeskuksen johtaja, Maahanmuuttotyöryhmän johtaja, Monikulttuurisuusyhdistyksen tiedottaja, Maahanmuuttoviraston vastaanottokeskusten johtaja, ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö, Maahanmuuttoviraston alaikäisyksiköiden johtaja, Pakolaistyönohjaaja, Omakielineuvoja, Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston tutkija, Maahanmuuttajakoulutuksen koordinaattori, Monikulttuuristen yhdistysten liiton puheenjohtaja, Monikulttuurisen liikuntaliitto puheenjohtaja, Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan johtaja, Maahanmuuttokonsultti, Integraatiopoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, Monikulttuuristen perheiden liiton puheenjohtaja, Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapisteen hoitaja, Maahanmuuttajien valmistavan ryhmän johtaja, Etnisten suhteiden neuvottelukunnan hyvän tahdon lähettiläs, Maahanmuuttajakonsultti, Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden johtaja, Maahanmuuttajatoimittaja, Maahanmuuttoviraston neuvottelukunnan puheenjohtaja, Maahanmuuttoviraston ylijohtaja, Turvapaikkahakemusten käsittelyä tutkiva työryhmä, Kotoutumis- ja maahanmuuttopoliittinen ministeriryhmä, Haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamisen edistämishankkeen projektipäällikkö, Maahanmuutto-ohjelmien tukirakenteen johtaja, Kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmän johtaja, Pakolaisten vuorovaikutussuhteiden tutkija, Kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden yhdenmukaistaja, Kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden asiantuntijaverkosto, Monikulttuurisuuden erityisasiantuntija, Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauspalvelujen ja osaamisen kehittämisen projektipäällikkö, Maahanmuuttokriittisen/rasistisen keskustelun rakennetta pohtiva asiantuntijafoorumi, Maahanmuuttajien kielikoulutuksen kehittämishankkeiden projektipäällikkö, Maahanmuuttoasioiden kehittämispäällikkö, Alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeen projektipäällikkö, Maahanmuuttaja-asiamies, Maahanmuuttajaneuvonta ja -opastusjärjestelmän kehittämisen projektipäällikkö, Maahanmuuttajien kotitalousneuvoja, Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa hankkeen projektipäällikkö, Monikulttuurisen tyttötyön johtaja, Maahanmuuttajaväestön aktiivinen työllistyminen hankkeen projektipäällikkö, Maahanmuuttajien ohjausverkoston johtaja, Aikuisten maahanmuuttajien alkuvaiheen arviointi ja polutus hankkeen projektipäällikkö, Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan käynnistämishankeen projektipäällikkö, Maahanmuuttajien kotoutumisprojektin päällikkö, Maahanmuuttajien ohjaus- ja työnhakupalvelujen projektipäällikkö, Maahanmuuttajien ohjauskeskusohjelman projektipäällikkö, Maahanmuuttajien palveluohjauksen kumppanuusprojektin päällikkö, Maahanmuuttajanuorten ohjaushankkeen projektipäällikkö, Maahanmuuttajat työvoimaksi projektin päällikkö, Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskuksen päällikkö, Vaikuttavuutta kotouttamiseen monialaisena yhteistyönä hankkeen projektipäällikkö, Suomen kielen opetukseen ohjaamisen kehittämisprojektin päällikkö, Maahanmuuttajien tukiasumisyksikön ohjaaja, Maahanmuuttajataustaisten lasten sosiaaliohjaaja, Monikulttuurisen mediatoimituksen johtaja, Maahanmuuttajanuorten oppimisvaikeuksien ehkäisyprojektin johtaja, Monikulttuurisen hiv-työ-projektin johtaja, Maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumisen ohjaaja, Maahanmuuttajanuorten tukiasumistoiminnan tutkija, Elämänhallinnan ja voimavaraistamisen kehittämisprojektin maahanmuuttajalapsille ja -nuorille johtaja, Ikääntyvien maahanmuuttajien kotoutumista edistävän projektin johtaja, Maahanmuuttajien turvaverkko –toiminnan ohjaaja, Monikulttuurisen sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja, Maahanmuuttajamiesten tukiprojektin päällikkö, Maahanmuuttajataustaisten lasten sijais- ja tukiperhetoiminnan tutkija, Maahanmuuttajajärjestöjen toiminnan kehittäjä, Maahanmuuttajanuorten ongelmapelaamista ehkäisevän projektin päällikkö, Maahanmuuttajien vertaistukitoiminnan ohjaaja, Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittäminen hankkeen johtaja, Monikulttuurisuuskouluttajaverkoston kouluttaja, Monikulttuurisuus nuorisotyön voimavarana -projektin projektityöntekijä, Monikulttuurisen voimavarakeskuksen johtaja, Pakolais- ja maahanmuuttajajärjestöjen voimavaraistamisprojektin päällikkö, Maahanmuuttoyhdyshenkilö, Maahanmuuttajien asumisneuvonnan kehittämisprojektin päällikkö, Maahanmuuttajatyön kehittämisprojektin johtaja, Maahanmuuttajien konfliktien ehkäisy- ja sovittelutyön neuvoja, Maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäisyn tutkija, Ulkomaalaistaustaisten rikoksen uhrien tukityönprojektin johtaja, Monikulttuurisuusläänintaiteilija, Monikulttuurisen resurssi- ja osaamiskeskuksen johtaja, Maahanmuuttajaperhetyön ja avohuollon kehittämisen tutkija, Maahanmuuttajavanhusten tukipysäkki -projektin vastaava, Maahanmuuttajanuorten huumeiden käytön ennaltaehkäisyn tutkija, Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston järjestökoordinaattori, Maahanmuuttajien kuntoutusluotsi, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran puheenjohtaja, Kotikielenavustaja, Maahanmuuttajien perhesidehaastattelija, Maahanmuuttajien hakemustallentaja, Monikulttuurisuusasioiden päällikkö, Maahanmuuttajanuorten pelaaminen hallintaan -projektin projektikoordinaattori, Monikulttuuritulkki, Maahanmuuttoyhdyshenkilöverkoston ylitarkastaja, Maahanmuuttohallinnon johtaja, Monikulttuuri kouluttaja, Maahanmuuton ja kotoutuksen valmisteluryhmä ylijohtaja, Kulttuurivälittäjä, Maahanmuutto-osaston suunnittelija, Maahanmuuttajien asuntoalueille kotouttamista selvittävä yleissuunnitteluarkkitehti, Pakolaisneuvonnan juristi, Evankelisluterialaisen kirkon maahanmuuttajatyön sihteeri, Monikulttuurisen toiminnan koordinaattori, Varhaiskasvatuspalvelujen monikulttuuriosaaja, Maahanmuutosta vastaava apulaiskaupunginjohtaja, Positiivisen diskriminaation johtaja, Monikulttuurisuusasiain päällikkö, Maahanmuuttajien seutuohjaaja, Rasismin vastaisen työn asiantuntija, Maahanmuuttopolitiikkaa tutkiva kulttuurintutkija, Maahanmuutto-osaston osastopäällikö, Kotoutumisvalmentaja, Maahanmuuttoneuvottelukunnan puheenjaohtaja, Taiteen keskustoimikunnan monikulttuurisuusjaoston puheenjohtaja, Konsultoiva psykiatrinen maahanmuuttajatyöryhmä, Pelastakaa Lapset ry:n rasismin vastaisen työn asiantuntija, Kehitysmaatutkimuksen opintoasiainsuunnittelija, Maahanmuuttajien omakielisen neuvontapalvelun koordinaattori, Omakielinen kotoutumisvalmentaja, Rasismintutkija, Maahanmuuttajien syrjintä- ja rasistisia kokemuksia kartoittava työryhmä, Rasismin vastainen työryhmä, Positiivinen erityiskohtelu paluumuuttoprosessissa työryhmä, Pakolaisneuvonnan Paperittomat-hankkeen koordinaattori, Maahanmuuttajanuorten koulutuskysymyksiä pohtiva työryhmä...

virat toimet  Vastaus

Tällaisia virkoja on ns. maahanmuuttoteollisuudessa, jonka kustannukset ovat valtion ja kuntien maksettavina. Ei ole ihme, että Suomi on velkaantunut Kataisen valtiovarainministeri- ja nyt pääministerikautena aivan tolkuttomasti.

J. Vartiainen haluaa siis lisää mamuja, vaikka maassamme on jo valmiiksi yli 400 000 työtä vailla olevaa, ja heti työt heti aloittavaa halukasta, jos se vakipaikka vaan jostain löytyisi.

Joten Vartiaisen ulostulo ei ole ainoastaan järjetön, vaan suomalaisia työttömiä halveksiva, sekä täysin vastuuton valtion talouden kannalta. Suomi EI tarvitse yhtä ainoa lisäelätettävää muilta mailta. Me tarvitsemme normaalipalkkoja maksavia TYÖNANTAJIA, töitä niitä haluavalle NUORISOLLEMME, ja yli viisikymppisille pitkäaikaikaistyöttömille aikaistetut eläkkeellepääsyn, koska heidät on armotta sysätty syrjään työelämästä maksettuaan veroja 30-50 vuotta ennen poispotkujaan.

On törkeätä suomalaisten ihmisten halveksuntaa edes ehdottaa tällaista, mitä Vartiainen sössöttää. Tosin pitää muistaa, että joku toinen meitä suomalaisia vihaava kaheli ehdotti pari vuotta sitten, että tänne pitää roudata 1,8 MILJOONAA mamua, koska "työvoimapula".

Jota ei ole KOSKAAN ollut, eikä KOSKAAN tule!

Tuossa edellä esitetty virkahenkilöporukka on ne ihmiset, jotka mamuja tänne haluaa, he saavat elantonsa heistä.

Me kaikki muut olemme tämän hulluuden maksajia, ja me olemme enemmistö.

Kuinka kauan me kattellaan tätä höperyyttä????

Vartiaisen (kuten myös hallituksemme) tarkoituksena lieneekin jouduttaa Suomen valtion konkurssia, joka joidenkin tahojen mielestä ei etene liian nopeasti.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

18Suosittele

18 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (23 kommenttia)

Käyttäjän HeikkiAalto kuva
Heikki Aalto

Mitä nopeammin Suomi on maksukyvytön, sitä parempi kaikkien kannalta.

Poliittisia vaihtoehtoja kun ei ole, niin kovimpien mamuttajien ja tuhlareiden (sdp, vihr) äänestäminen on isänmaallisin teko tässä tilanteessa.

Lauri Korhonen
Martti Laines

Niiden määrä on sitä pienempi, mitä pikemmin seinä tulee vastaan.

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Valtion velantarpeesta pystyttäisiin pudottamaan kaiketi 4-5 miljardia/vuosi jäädyttämällä mamutus kokonaan 30-40 vuodeksi.

Siinä ajassa myös nähtäisiin, mitä vahinkoa maallamme tullut jo toistaiseksi harjoitetulla mamu-politiikalla.

En todellakaan toivo Suomeen "polttopulloviikonloppuja", kuten Ruotsissa.

Antti Jokinen

4-5 miljardia per vuosi, järkyttävä luku.

Jouni Hölttä

Vartiaisen ja Himasen oppien mukaan maahanmuutto kasvattaa taloutta ja luo työpaikkoja. No hyvä. Mutta jos näin on, niin miksei se siellä Afrikassa sitten TOIMI? Jos tämä "rikastus" ei toimi siellä, niin miten se sitten alkais täällä kukoistaa?

Jouni Hölttä

Ai niin, tossa blogissahan oli pitkä luettolo maahanmuuton luomista työpaikoista.

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Useimmille maahanmuutto ei työntekemisen statusta muuta lainkaan. Luulisinpa, etteivät he kotimaassaankaan mitään "töitä" tehneet, joten siirtymä tänne ei sitä olotilaa muuta miksikään.

Ainut ero on siinä, että me suomalaiset maksamme heidän elonsa, vaikka he eivät ole päivääkään maksaneet veroja tähän valtioon.

Tässä on se ero kantasuomalaisten ja mamujen välillä. On järkyttävää, että vuosikymmeniä tähän maahan veroja maksaneita syrjitään päivääkään tänne veroja maksaneita mamuja suosien.

Jo normaalijärki sanoo, että tällainen on törkeän epäoikeudenmukaista, joten ei olisi ihme, jos konflikteja on odotettavissa meilläkin.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

"Ostaakohan" sdp ääniä maahanmuuttopolitiikallaan lisäämällä kaadereilleen virkoja ja lupaamalla yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista maahanmuuttajille?

Liekö Vartiainen palkattu tehtäväänsä tätä ajatusta silmällä pitäenkin? Muistanko oikein, että Vartiainen itsekin on demari?

Olisikohan aika jälleen pitää byrokratiatalkoot turhien byrokratioiden ja virkojen leikkaamiseksi? Sopinee myös hallituksen leikkauslistaan? Vai mitä olette mieltä asiasta?

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Jokaiselle monikulttuutriasiantuntijalle pitää maksaa vähintään se 2400€/kk.
90-luvun alun lama hävitti Suomesta ns.hanttihommat joihin pääsi heikollakin koulutuksella ja vajaa työkykyisenä.
Nykyään samat työt tunnetaan ilmaistyönä, joista ennen maksettiin oikea palkka.

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Ja kyllä, Vartiainen jouduttaa Suomen konkurssia.

Käyttäjän AriTero kuva
Ari Tero

Vartiainen on todennut, pidetään Suomi lamassa vaikka väkisin, näin saadaan palkat alas. Tämä näyttää olevan SDP:n tahto, mitäs AY-pomot tähän sanovat.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Ilmeisesti keskittävät demarit käsikassaranaan Vartiainen pyrkivät saattamaan Suomen pankkiunioni-/liittovaltiokuntoon eli Eurostoliittokelpoiseksi.

Onko se rikos Suomea kohtaan?

Käyttäjän AriTero kuva
Ari Tero

Kari.

Se on rikos Suomea ja Suomalaisia kohtaan. Nykyinen hallitus kuten edeltäjänsä, pitävät pilkkanaan Suomen perustuslakia. Saakohan Suomeen enään muodestettua hallitusta, joka ajaisi myös Suomalaisten etua. Ilmeisesti nykyinen hallitus vihaa Suomalaisia yhtä paljon kuin polseviikit (kasaarit) vihasivat Venäläisiä.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Korkmannin mukaan suvereeni valtio ei voi ajautua konkurssiin- ei ole lainsäädäntöä valtion selvitystilaan järjestämiseksi. Ainoa ratkaisu on velan vähentämien sitä riittävästi leikkaamala tai korkoa kohtuullistamalla.

Tämä voi tapahtua joko velallisen yksipuolisella irtisanoutumisella sitoumuksistaan (=Islannin malli) tai velkojan kanssa tehdyllä sopimuksella (= Kreikka, Espanja,Kypros).Velkojat voivat olla sopuun halukkaita, jos sopimusteitse arvioidaan saatavan enemmän kuin kuin sopimuksesta kieltäytymällä. Velallisvaltion intressi on, ettei se tule pitkäksi aikaa suljetuksi ulos kansainvälisiltä lainamarkkinoilta.(SK: Euro valuutta vailla valtiota ss. 65-71).Lukemisen arvoinen kirja.

Lisäys MP-kommenttiin 5.

Seppo Paasikallio

Vastaua kysymykseen on kyllä

Kataisen matematiikkataidot http://www.taloussanomat.fi/uutiset/2008/05/27/suo...
Nyt kehityksestä tulee pitkä ja syvä. Vuonna 2010 työikäisten määrä vähenee lähes 10 000 hengellä. Syvimmillään pudotus on vuonna 2013, jolloin maasta katoaa lähes 25 000 työikäistä. Sama kehitys jatkuu Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoteen 2033 asti.
Jotta vanhushuoltosuhde pysyisi nykyisellään, pitäisi Suomeen muuttaa vuosittain noin 140 000 työikäistä ihmistä. Vuoteen 2020 mennessä työikäisiä maahanmuuttajia pitäisi olla 1,8 miljoonaa.

Siis, kun 2010 tyoikäisten määrä vähenee 10 000 henkeä ja 2013 vähenee 25 000 henkeä niin kumpanakin vuonna tarvitaan 140 000 tyoikäistä maahanmuuttajaa korvaamaan vähennys. Siis Kataisen mukaan tyoikäisiä maahanmuuttajia tarvitaan lähes kymmenkertainen määrä poistumaan verrattuna.

Mutta kun pääministerin ohjeita pitää noudattaa niin maahanmuuttoviranomaiset osaavat seurata vain kokonaistarvetta , mitä lukua 1.8 milj. Katainen on myohemminkin toistellut. Eiko nykykokoomuksessa ole ketään, joka osaisi kertoa Kataiselle, että hän laskee väärin huolimatta ylioppilastodistuksensa lyhyen matikan arvosanasta 6.

Eräs NWOn johtavia periaatteita on kansallivaltioiden tuhoaminen ja tämä voidaan toteuttaa parhaiten ylimääräisellä maahanmuutolla, millä tavalla kaikkein nopeimmin saadaan suomalainen kansallistunne häviämään. Olemme siis NWOlle ja Brysselille kuuliaisten johtajien johdettavina tuhoamassa suomalaisten kansallistunnetta.

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Suuret ikäluokat ovat kohta jo kaikki eläkkeellä ja he ovat vieneet työpaikkansa mennessään.

Käyttäjän TimoTarus kuva
Timo Tarus

Käsittämätöntä, kuinka näiden älykääpiöiden annetaan köyhdyttää Suomen kansa pikavauhtia, eikä kukaan voi mitään.

Keskiluokka tuhotaan.

Mitä jää; köyhät ja 2% rikkaita?

Todellakin NWO, ei voi muuta sanoa!

Pekka Iiskonmaki

''Käsittämätöntä, kuinka näiden älykääpiöiden annetaan köyhdyttää Suomen kansa pikavauhtia, eikä kukaan voi mitään.''

Mikä se voima olisi? Ei tule mieleen kuin okkupaatio tai vallankaappaus. Kumpaankaan en usko. Virkamiessääty istuu paikoillaan ja äänestää itseään.

Talouden tasainen alamäki ja köyhtyminen tulee jatkumaan vuosikymmeniä.

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Äänestäminenkään ei auttanut, kun demarit, krisut ja vassarit törkeästi pettivät äänestäjänsä. Ja osa kokkareista, virheistä ja ruottalaisistakin, jotka ennen vaaleja olivat muka vastustavinaan tuki ja takauspaketteja.

Eduskunta on täynnänsä näitä sikoja, jotka pettivät heitä äänestäneitä.

Käyttäjän JuSa kuva
Juhani Sademaa

"Eduskunta on täynnänsä näitä sikoja, jotka pettivät heitä äänestäneitä"

Mutta onneksi heillä ei ole tällä hetkellä ainoatakaan paikkaa seuraavien eduskuntavaalien kansanedustajissa. Ei tarvitse kuin huolehtia siitä, että he, siis ne siat, eivät tule saamaankaan kuin ne virkamiesten äänet. Jokaisen muun kuin virkamiehen pitää äänestää niitä puolueita, joilla nyt ei ole yhtään eduskuntapaikkaa. Niin yksinkertaista se vallankumouksen tekeminen on.
:o)

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Se on sitä globaalia tasaamista, mikä joka tapauksessa on tavalla tai toisella edessä tällä populaatiolla ja tiedonkululla.

Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

Maahanmuuttoteollisuus alkaa olla hyvin merkittävä työllistäjä tässä työttömien Suomessa. Kohtsillään tämä teollisuuden haara taitaa maksaa yhteiskunnalle yhtä paljon kuin ruotsinkieleen kohdennettu raha.

Toimituksen poiminnat